Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ : Số 6, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : Phòng HC-QT-TV-AC: 02413 822350
Fax : 02413 824507
Website: http://Bacninh.tct.vn - http://bacninh.gdt.gov.vn


Video

Loading the player ...

Liên kết website